ЩѕШґШЄЫЊШЁШЩЫЊ ШЩЩШЫЊЩ

با سلام
همانطور که در قوانین سرورهای اختصاصی ذکر شده است
اولین تمدید سرور بایستی یک هفته زودتر از سررسید و تمدیدهای بعدی حداکثر 72 ساعت قبل از سررسید سرور باشد
متاسفانه شاهد هستیم بعضی از کاربران در این امر کوتاهی کرده و باعث مشکلات متعدد برای بخش تمدید سرورها می گردند
لذا از تاریخ هشتم اردیبهشت 1396
چنانچه مشتری قبل از 72 ساعت از تاریخ سررسید سرور نسبت به تمدید سرور اختصاصی اقدام ننماید
سرور برای ماه اینده قابل تمدید به هیچ وجه نمی باشد و در تاریخ سررسید سرور به طور کامل کنسل و حذف می گردد
باتشکر - بخش فروش


Friday, April 28, 2017

« برگشت