پشتیبانی انلاین

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS RAM 2GIG
Ram : 2GIG
فضای هارد : 40گیگابایت
CPU: 2CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد

40,000T ماهانه
90,000T سه ماهه

VPS RAM 4GIG
Ram : 4 GB
فضای هارد : 150 گیگابایت
CPU: 3CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد

65,000T ماهانه
170,000T سه ماهه

VPS RAM 8GIG
Ram : 8 GB
فضای هارد : 70 گیگابایت
CPU: 4CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد
85,000T ماهانه
230,000T سه ماهه

سرور نيمه اختصاصي
Ram : 16GIG
فضای هارد : 500 گیگابایت
CPU: 4CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
150,000T ماهانه